Rýchlosť, prúdenie, odpor, vztlak a profil

 • Medzinárodná štandardná atmosféra
 • Prúdenie vzduchu okolo prekážok, prúdnice, medzná vrstva, víry, trecí odpor
 • Bernoulliho rovnica a rovnica kontinuity
 • Aerodynamický odpor, závislosť odporu na rýchlosti, súčiniteľ odporu, vzorec aerodynamického odporu
 • Reinoldsovo číslo Re a aerodynamické tunely
 • Aerodynamické profily
 • Geometrické charakteristiky profilu
 • Obtekanie profilu
 • Tetiva, uhol nábehu
 • Aerodynamický vztlak, závislosť vztlaku na rýchlosti, súčiniteľ vztlaku, vzorec pre výpočet vztlaku
 • Rozloženie vztlaku na profile, výslednica vztlaku
 • Vztlaková čiara profilu, kritický uhol nábehu
 • Polára profilu, charakteristické body

Komentáre k článku Rýchlosť, prúdenie, odpor, vztlak a profil (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥