Redesign pracovného miesta, empowerment a employer branding

Redesign prácovného miesta

Redesign predstavuje zmenu obsahu a metód práce v organizácii. Prvoradý impulz k akejkoľvek zmene by mal nastať zdola a viesť nahor. Viesť zamestnancov k realizácii zmien, ktoré skvalitnia prácu, zvýšia pracovnú morálku a disciplínu alebo odstránia monotónnosť či prieťahy v pracovnom procese, môže byť súčasne úspešným spôsobom motivácie a stimulácie zamestnancov, a teda nástrojom personálního marketingu.

Reengeneering, downsizing a rightsizing

Redesign pracovného miesta je spojený s reengineeringom (reinžiniering), ktorý predstavuje program komplexnej revitalizácie ľudských zdrojov (tzv. rethinking a redesign). V organizácii sa stretávame s tzv. downsizingom (downsizing predstavuje znižovanie počtu pracovných miest) ako dôsledkom globálnej reštrukturalizácie organizácie, kde nástrojom uvoľňovania zamestnancov sa stáva „outplacement“, a tzv. rightsizingom (rightsizing je optimalizácia počtu pracovných miest), kde sa naplno využíva outsourcing.

Empowerment

Empowerment predstavuje istú úroveň posilňovania právomocí pracovnej sily. Ako uvádza A. Walker, je to zamestnanecký „samoobslužný systém“ personálnych produktov a personálnych služieb, ktoré si zamestnanci sami vyberajú z aktívnych internetových informačných stránok. Týmto spôsobom môže organizácia ponúkať voľné pracovné miesta ako aj podmienky ich obsadzovania.

Employer Branding

Employer Branding predstavuje nástroj, pomocou ktorého organizácia definuje, diferencuje a všestranne podporuje „signály“ vysielané organizáciou smerom k súčasným, no najmä potenciálnym, budúcim zamestnancom. Ide o marketingovú techniku budovania „značky“, imidžu či goodwill organizácie v oblasti personálnej práce.

Employer of Choice

Employer Branding sa premieta do jednotlivých nástrojov personálneho marketingu a znamená napríklad: vytváranie značky dobre predávaného pracovného miesta, hovorí o cenových výhodách pracovného miesta, premieta sa do vhodného spôsobu komunikácie s potencionálnym zákazníkom (zamestnancom) ako aj tvorí imidž podniku cez masívnu a dobre cielenú komunikáciu na trhu. Ako už bolo spomenuté, základným nástrojom personálneho marketingu je vybudovanie dobrej zamestnávateľskej povesti (PR), preto sa v personálnom marketingu kladie veľký dôraz na tvorbu konkrétnych aktivít, ktoré organizácia realizuje na posilnenie svojho statusu employer of choice.

Komentáre k článku Redesign pracovného miesta, empowerment a employer branding (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥