Manažment

Manažment a základné manažérske funkcie Definície manažmentu sú rôzne. Pôvodne bol pojem manažment ako „umenie riadiť podnikovú činnosť prostedníctvom ľudí“ (Mary Parker Follett). Bol vnímaný …

Rádiotelefónne spojenie

Rádiové rušenie, sankcie Zbytočné vysielanie, falošné volacie znaky Duplexná a simplexná prevádzka v rádiokomunikačnej prevádzke Rádiotelefónna hláskovacia abeceda v slovenskom jazyku Rádiotelefónna hláskovacia abeceda v …

Letecký výcvik

Letecká škola (škola pilotov vrtuľníkov, flight school) je organizácia, ktorá organizuje alebo poskytuje teoretický alebo letový výcvik leteckého personálu (výcvik pilotov vrtuľníkov) na získanie preukazu …

Praktický výcvik

Praktický letový výcvik na príslušnom type vrtuľníka môžete začať až po úplnom absolvovaní teoretickej prípravy a po úplnom absolvovaní pozemných príprav pred lietaním. Praktický letový …