Pristátie

Pred samotným pristátím musíte zaujať stabilné visenie nad miestom pristátia. Jemne potlačte páku kolektívu, až kým sa vrchná strana podvozku nedotkne svahu. Po krátkej pauze …

Vzlet

Pred vzletom vykonajte predpísané úkony a presvedčte sa, že sú nastavené správne otáčky motora. Pred tým, než začnete jemne priťahovať páku kolektívu, vyrovnajte rotorový disk …

Nerovné plochy

Často budete musieť pristávať na nepripravených a nerovných plochách. Niekedy je skutočne veľmi ťažké určiť pred pristátím sklon plochy, preto musíte byť schopný pristávať na …

Núdzové stavy

Aj keď moderné vrtuľníky sú veľmi spoľahlivé, občas nastanú nebezpečné situácie, kedy je potrebný rýchly zásah pilota. Pilot musí dôkladne ovládať všetky systémy vrtuľníka a …