Pristátie

Pred samotným pristátím musíte zaujať stabilné visenie nad miestom pristátia. Jemne potlačte páku kolektívu, až kým sa vrchná strana podvozku nedotkne svahu. Po krátkej pauze …

Stúpanie

Stúpanie a klesanie zahŕňa zmeny polohy, rýchlosti, výšky, uhla pohľadu a výkonu motora. Inštruktor s Vami zopakuje rýchlosti a režimy motora pre klesanie a stúpanie, …

Prístrojová doska

Prístrojová doska na vrtuľníku ROBINSON R-22 je štandardného usporiadania. Obsahuje letové prístroje, motorové prístroje, rádiové, rádionavigačné vybavenie, pomocné vybavenie a spínače na ovládanie funkcií vrtuľníka. …

Stúpanie IFR

a) Stúpanie vykonávajte zmenou polohy vrtuľníka a výkonu motora. Polohu pre stúpanie ovládate pákou cykliky, potom upravíte pákou kolektívu výkon motora pre zvýšenie a udržanie …

Klesanie IFR

a) Klesanie vykonávajte zmenou výkonu motora a polohy vrtuľníka. Pákou kolektívu zmenšíte výkon pre požadovanú rýchlosť klesania (obyčajne 2,5 m/s = 500 stôp/ min.). Cykliku …