Organizovanie

Štátnice – Manažment – 08 – 25 – Definujte organizovanie a jeho význam pre podnikovú prax, popíšte fázy organizačného procesu, chápanie organizácie z hľadiska objektu …

Organizačný proces

Organizovanie ako manažérska funkcia plní svoje poslanie v integrácii s ostatnými manažérskymi funkciami. Organizovanie sa v praxi zameriava na vytváranie organizačných štruktúr, ktoré sú predpokladom …

Organizovanie

ORGANIZOVANIE (O) – je to druhá základná funkcia riadenia. Predmetom organizovania rozhodnutí je rozdelenie úloh na ľudí a vecné prostriedky, rozdelenie rozhodovacích kompetencií a usporiadanie …