MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE

Štátnice – Manažment – 03 – 03 – MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE, pojem, proces a teórie rozhodovania, typy problémov a ich vyhľadávanie, racionálno-ekonomický, administratívny model rozhodovania, kreatívne …

Trh práce a odbory

Dôležitým subjektom na trhu práce sú odbory, ktoré pôsobia hlavne ako regulátory trhu. Jedná sa hlavne o tzv. tripartitné rokovania, ktorých sa zúčastňujú zamestnávatelia, odbory …

Trh práce

Na trhu práce aktívne vstupujú do vzájomných vzťahov domácnosti (predstavujú ponuku práce), firmy (kt. determinujú dopyt po práci), odbory a štát (kt. ovplyvňujú tak ponuku …

Psychologický slovník U-Z

Variabilné časové posilnenie Variabilné časové posilnenie – posilnenie za rôzny časový úsek Variabilné dávkové posilnenie Variabilné dávkové posilnenie – posilnenie za určitú dávku – mení …

Psychologický slovník S-T

Sekundárne potreby Sekundárne potreby – tri príklady – drogová závislosť, potreba čítať, potreba pomáhať druhým, potreba pozerať TV Semantická pamäť Semantická pamäť – pamäť na …

Psychologický slovník P-R

Paraverbálna komunikácia Paraverbálna komunikácia – zvukové charakteristiky reči = sila, výška hlasu, rýchlosť ; ako to hovoríme Pavlovove rozdelenie temperamentu Pavlovove rozdelenie temperamentu – sangvinik …

Psychologický slovník E-I

Elaborácia Elaborácia – nové dostávané informácie sa snažím spojiť s čo najviac známymi poznatkami – nadväzovanie spojením novej informácie v pamäti so staršími informáciami – …