Obchodné riziko

Obchodné riziká – prestavujú skutočné neistoty spojené s uplatnením výrobkov na trhu. Majú prevažne povahu rizík spojených s dopytom vo vzťahu k výške predaja a …

Technické riziko

Technické riziká – faktory neistoty technickej oblasti: – predbežné stanovenie parametrov a cieľov riešenia, dostatočne progresívna úroveň nového riešenia, – včasné dokončenie výskumu a vývoja, …

Neistota, riziko, čisté riziko

Neistota – sa chápe v zmysle variability, ktorá neumožňuje presnú predikciu budúcich výsledkov určitých aktivít a lebo procesov. Prejavuje sa to menšími alebo väčšími odchýlkami …

Metódy analýzy rizika

Metódy analýzy rizika: 1. štatistická metóda – výpočet rizika vychádza z rozloženia pravdepodobnosti, pričom očakávaný výnos je priemerom možných výnosov. Riziko je dané: – rozptylom …

RIZIKO INVESTOVANIA

Ďalším aspektom, ktorý treba zohľadniť pri investičnom a finančnom rozhodovaní, je stupeň neistoty a rizika v odhade a v možnej variabilite očakávaných cash flow z …

Minibagre: Skvelý nástroj pre manažérov stavebných projektov

RIZIKO INVESTIČNÝCH PROJEKTOV

Riziko investičného projektu spočíva v tom, že sa skutočné hospodárske výsledky budú odchyľovať od výsledkov predpokladaných hlavne smerom k strate. Úspech investičného projektu môžu ovplyvniť …

Riziko vzniku platobnej neschopnosti

Dlhová služba Riziko vzniku platobnej neschopnosti patrí medzi faktory ovplyvňujúce finančnú štruktúru podniku. Platobnú neschopnosť ovplyvňuje zvyšovanie podielu cudzieho kapitálu na celkovom kapitále podniku zvyšuje …

Výnos a riziko portfólia akcií

Očakávaný výnos portfólia sa vypočíta pomerne jednoducho: závisí od očakávaného výnosu jednotlivých akcií a od výšky kapitálu, ktorý by bol do nich investovaný. Očakávaný výnos …

Riziko investovania

Ďalším aspektom, ktorý treba zohľadniť pri investičnom a finančnom rozhodovaní, je riziko investovania – stupeň neistoty a rizika v odhade a v možnej variabilite očakávaných …