Vplyvy na tovar

Z tovaroznaleckého hľadiska rozoznávame tieto vplyvy na tovar: fyzikálne vplyvy na tovar mechanické vplyvy na tovar fyzikálno-chemické vplyvy na tovar biologické vplyvy na tovar Fyzikálne …

Tovaroznalectvo

Tovaroznalectvo je náuka o tovare. Predmetom skúmania tovaroznalectva sú charakteristiky tovaru, ako je úžitková hodnota tovaru, vlastnosti tovaru a ďalšie charakteristiky tovaru. Tovar je produkt ľudskej práce, ktorý …