Pochutiny

Pochutiny sú doplnkom ľudskej výživy. Nie sú pre život nevyhnutné, ale dodávajú jedlu lepšiu príchuť, uľahčujú trávenie a povzbudzujú činnosť nervovej sústavy. Delia sa na …

Metódy hodnotenia potravín

Metódy hodnotenia potravín Zásady: 1. objektívne 2. subjektívne K subjektívnym patria predovšetkým senzorické posudzovanie potravín. K objektívnym patria: a/ analytické metódy ( chemické, fyzikálne ) …

Mlieko a syry

Mlieko a mliečne výrobky obsahujú veľmi cenné bielkoviny s množstvom dôležitých amínokyselín, vitamínov a ľahko stráviteľný tuk. Zdravotníci predpisujú 180 kg mlieka a mliečnych výrobkov …

Nápoje

Nápoje sú produkty tekutého charakteru obsahujúce viac ako 80% vody, ktoré sú schopné tíšiť smäd, resp. uspokojovať fyziologickú potrebu vody v organizme. Medzi nealkoholické nápoje …

Elektrotechnický tovar

Elektrotechnický tovar Sortiment elektrotechnického tovaru z pohľadu tovaroznalectva (tovaroznaleckej klasifikácie) tvoria prístroje, zariadenia, ktorých účelom je premieňať elektrickú energiu na iné, spotrebiteľsky užitočné druhy energií, …

POTRAVINY

Delenie potravín: 1. podľa pôvodu: – potraviny živočíšneho pôvodu (mlieko, vajcia, mäso, živ. tuky,…) – potraviny rastlinného pôvodu (obilniny, strukoviny, zelenina a ovocie cukor, rastl. …

KOVY A ZLIATINY

Čisté kovy sa v zemskej kôre nenachádzajú, pretože sú viazané rôznymi nečistotami. Pokiaľ je koncentrácia kovu, resp. jeho zlúčeniny v zemskej kôre tak vysoká, že …

OZNAČOVANIE OBALOV

PREPRAVNÉ OBALY Prepravný obal musí obsahovať: údaje o príjemcovi a miesto určenia manipulačné a výstražné značky údaje o odosielateľovi hmotnosť, príp. rozmery označenie, ktoré predpisujú …

OBALY A BALENIE TOVAROV

Ciele balenia: – uchovanie kvality tovaru – predĺženie trvanlivosti tovaru Obaly chránia pred pôsobením mechanických, klimatických a biologických vplyvov a bez nich by takáto ochrana …

Vplyvy na tovar

Z tovaroznaleckého hľadiska rozoznávame tieto vplyvy na tovar: fyzikálne vplyvy na tovar mechanické vplyvy na tovar fyzikálno-chemické vplyvy na tovar biologické vplyvy na tovar Fyzikálne …

Tovaroznalectvo

Tovaroznalectvo je náuka o tovare. Predmetom skúmania tovaroznalectva sú charakteristiky tovaru, ako je úžitková hodnota tovaru, vlastnosti tovaru a ďalšie charakteristiky tovaru. Tovar je produkt ľudskej práce, ktorý …