POTRAVINY

Delenie potravín: 1. podľa pôvodu: – potraviny živočíšneho pôvodu (mlieko, vajcia, mäso, živ. tuky,…) – potraviny rastlinného pôvodu (obilniny, strukoviny, zelenina a ovocie cukor, rastl. …

OZNAČOVANIE OBALOV

PREPRAVNÉ OBALY Prepravný obal musí obsahovať: údaje o príjemcovi a miesto určenia manipulačné a výstražné značky údaje o odosielateľovi hmotnosť, príp. rozmery označenie, ktoré predpisujú …

Vplyvy na tovar

Z tovaroznaleckého hľadiska rozoznávame tieto vplyvy na tovar: fyzikálne vplyvy na tovar mechanické vplyvy na tovar fyzikálno-chemické vplyvy na tovar biologické vplyvy na tovar Fyzikálne …

Tovaroznalectvo

Tovaroznalectvo je náuka o tovare. Predmetom skúmania tovaroznalectva sú charakteristiky tovaru, ako je úžitková hodnota tovaru, vlastnosti tovaru a ďalšie charakteristiky tovaru. Tovar je produkt ľudskej práce, ktorý …