Činitele ovplyvňujúce rozhodovanie o kapitálovej štruktúre

Kapitálová štruktúra firmy predstavuje štruktúru dlhodobých zdrojov podniku k určitému časovému okamihu a je súčasťou finančnej štruktúry. Optimálna kapitálová štruktúra predstavuje také zloženie dlhodobého kapitálu podniku, pri ktorej sú priemerné náklady kapitálu minimálne a pri ktorej celková hodnota podniku dosahuje svoje maximum.

Faktory vplývajúce na rozhodovanie o kapitálovej štruktúre

Medzi hlavné činitele ovplyvňujúce rozhodovanie o kapitálovej štruktúre podniku patria

  1. náklady kapitálu
  2. odvetvové štandardy
  3. postoj manažérov k riziku
  4. udržanie si kontroly nad činnosťou podniku
  5. veľkosť a stabilita dosahovaného zisku
  6. požiadavky veriteľov
  7. majetková štruktúra podniku
  8. rozvoj kapitálového trhu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥