Dokumenty na palube

Každý pilot musí mať na palube vrtuľníka doklady a dokumenty:

 • Preukaz spôsobilosti (pilotný preukaz)
 • Všeobecné vysvedčenie rádiotelefonistu
 • Zdravotná knižka (ak je požadovaná)
 • Osvedčenie o zápise do leteckého registra
 • Platné osvedčenie o letovej spôsobilosti
 • Povolenie k zriadeniu a prevádzkovaniu palubnej rádiostanice
 • Palubný denník, alebo iný doklad ho nahradzujúci
 • Letová príručka
 • Prevádzková príručka
 • Potvrdenie o vykonanej údržbe
 • Zoznam núdzových a záchranných prostriedkov
 • Letové predpisy L-2, L-6/II, L-11
 • Zoznam núdzových postupov
 • Signály pre pátranie a záchranu
 • Kniha kontrol
 • Mapa ICAO 1:500 000
 • Pri navigačných letoch navigačný štítok a meteorologické informácie pre zamýšľanú trať letu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *