Finančné ciele

Podnik si môže stanoviť široké (všeobecné finančné ciele) a špecifické ciele (konkrétne finančné ciele). Neustály rast trhovej hodnoty sa považuje za základný – široký cieľ podniku.

Špecifické finančné ciele podniku:
– medziročný rast objemu predaja(tržieb)
– dynamika ziskovosti
– výnosnosť kapitálových vkladov
– dividenda na 1 akciu
– miera zadĺženosti
– istá úroveň likvidity a pod.

Význam formulácie cieľov nespočíva iba v tom, že sú začiatkom (prvým krokom) tvorby finančného plánu, ale súčasne plnia aj funkciu motivácie pre manažérov a sú normou ma meranie ich výkonnosti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥