Hodnotenie nových nápadov

Hodnotenie nových nápadov
Dobrá firma motivuje zamestnancov, aby odovzdávali nápady predsedovi pre nápady ktorého údaje sú všeobecne známe. Nápady by mali by písomne predkladané komisii pre nové nápady, ktorá by ich mala triediť na 3skupiny: silné, okrajové a zamietnuté;

Typy chýb pri posudzovaní nápadov:
1 – chybné zamietnutie
2 – chybné pokračovanie

3 typy neúspešných výrobkov:
– absolútny neúspech
– čiastočný neúspech
– relatívny neúspech

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥