Klesanie IFR

  • a) Klesanie vykonávajte zmenou výkonu motora a polohy vrtuľníka. Pákou kolektívu zmenšíte výkon pre požadovanú rýchlosť klesania (obyčajne 2,5 m/s = 500 stôp/ min.). Cykliku používajte na nastavenie požadovanej polohy vrtuľníka a koordinovaný let udržujte nožným riadením.
  • b) Po ustálení klesania na konštantnú hodnotu vykonáte malé úpravy pomocou páky kolektívu (výkonom).
  • c) Prechod do normálneho cestovného režimu vykonávajte zmenou výkonu a polohy. Pred prechodom do požadovanej výšky zvýšite výkon pre cestovný režim. Prechod začnite vo výške väčšej o 10% z hodnoty klesania, než je požadovaná výška, t.j. 50 stôp pri klesaní 500 stôp/min.
  • d) Pákou cykliky nastavte polohu pre cestovný režim, smer udržujte nožným riadením a neustále sledujte prístroje, aby ste mohli udržať horizontálny let.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥