Krídlo a nosné plochy

  • Geometrické a aerodynamické charakteristiky krídla, vlastnosti krídel rôznych pôdorysných tvarov
  • Indukovaný uhol nábehu
  • Indukovaný odpor a interferencia
  • Vztlak na krídle
  • Polára krídla
  • Rýchlostná polára
  • Prostriedky pre zvýšenie vztlaku a zlepšenie vlastností krídla pri pretiahnutí
  • Prostriedky pre zvýšenie odporu a rušiče vztlaku

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥