Krídlo a nosné plochy

  • Geometrické a aerodynamické charakteristiky krídla, vlastnosti krídel rôznych pôdorysných tvarov
  • Indukovaný uhol nábehu
  • Indukovaný odpor a interferencia
  • Vztlak na krídle
  • Polára krídla
  • Rýchlostná polára
  • Prostriedky pre zvýšenie vztlaku a zlepšenie vlastností krídla pri pretiahnutí
  • Prostriedky pre zvýšenie odporu a rušiče vztlaku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *