Manévrovanie

Počas pristávania na svahu je chvostový rotor značne zraniteľný. Nesmiete zabúdať, že chvostový rotor je v určitej vzdialenosti za Vašim chrbtom a musíte dbať na to, aby ste ním pri manévrovaní nezasiahli prekážky, alebo samotný svah. To je obzvlášť dôležité, keď vykonávate otáčanie vo visení, alebo keď pristávate hore alebo dole svahom. Keď budete musieť zatáčať v blízkosti svahu, vždy odkláňajte chvost od svahu. Rešpektovanie tohto pravidla zmenší možnosť poškodenia chvostového rotora.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥