MIS – Úlohy manažérov

A. Príprava, resp. výber MIS
– formulácia cieľov systému a jeho častí
– formulácia konkrétnych informačných požiadaviek
– uskutočnenie kvalifikovanej oponentúry uvažovaných MIS
– uskutočnenie definitívneho rozhodnutia o výbere a nákupe MIS
B. Zavádzanie vybraného MIS
– zabezpečiť napĺňanie informačnej základne
– absolvovanie školení
C. Využívanie zavedeného MIS a jeho ďalší rozvoj
– zabezpečenie fungovania MIS (zadávanie a zmeny parametrov)
– príprava vstupných dát
– využívanie spracovaných dát v riadení
– aktualizácia dát a ďalší rozvoj (inovácia) MIS

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥