Mobbing a ako sa proti nemu brániť

Termín mobbing (mobing) sme prevzali z anglického slova „to mob“, čo znamená vulgárne vynadať, vrhnúť sa. Rozumieme ním psychický a fyzický teror na pracovisku.

Znaky a prejavy mobbingu

Mobbing sprevádzajú nasledovné znaky: pridelenie tmavej, studenej a nepohodlnej miestnosti, odpočúvanie telefónu, prideľovanie úloh (niekomu ľahšie, inému ťažšie, nezvládnuteľné). Patrí sem tiež zatváranie dverí, vyčleňovanie z kolektívu, ale aj fyzický útok na osobu a pod.

Prejavy mobbingu môžu byť rôzne, závisia často od jednotlivej osoby, skupiny, ktorá ho používa, od cieľa, ktorý sleduje. Niekedy je mobbing ťažko rozlíšiť, či ide o náhodu, alebo zámer.

Kedy vzniká mobbing?

Rozhodujúcim činiteľom pre vznik mobbingu je pracovné prostredie, tj. či sa človek cíti dobre alebo zle. Ak zamestnanci pracujú pod stresom, stráca sa často kolegialita, ohľaduplnosť, ochota pomôcť, schopnosť poradiť sa o veciach na ľudskej úrovni.

Na vzniku mobbingu sa môže podieľať náhoda, alebo celkom banálna záležitosť, ktorá môže vyústiť do neriešiteľného problému. Ako príklad uvedieme nefajčiara medzi fajčiarmi. Ak sa fajčiari musia prispôsobovať nefajčiarovi, je len otázkou času, ako sa vzájomné vzťahy ďalej vyvíjať.

Medzi časté stratégie vyskytujúce sa v pracovných podmienkach patria:

 • odmietanie podpory, spolupráce
 • zatváranie dverí
 • ignorovanie človeka
 • zabrániť sa vyjadriť („Váš názor nikoho nezaujíma“,“Kto sa vás na to pýtal?“,“Musíte sa vždy pchať dopredu?“…)
 • znevažovanie schopností a výkonov
 • miznutie pracovných podkladov
 • falšovanie a poškodzovanie
 • informačná lož
 • duchovná krádež
 • kritika presvedčenia (smejú sa z človeka ak je nábožensky založený)
 • zverejňovanie dôverného (zneužívanie)
 • terorizovanie telefónom
 • trvalá kontrola
 • upieranie dôležitých informácií – zákerná taktika, postihnutý sa tým cíti nielen izolovaný, ale dopúšťa sa aj chýb, lebo nepozná zmeny
 • vylúčenie zo spoločenských častí dňa
 • zlomyselné osočovanie– nepravdivá klebeta, napr. kolegyňa je ľahších mravov, spreneverila peniaze v predchádzajúcej firme, alkoholik apod.
 • očierňovanie u šéfa a sám seba postaví do lepšej pozície
 • spochybňovanie rozhodnutí, odbornej spôsobilosti

Kto môže byť mobbovaný?

Existujú osobitne ohrozené kategórie ľudí, ktorí sa môžu ľahko stať mobbované. A to sú hlavne:

 • osamotený človek (žena v mužskom kolektíve a naopak muž v ženskom kolektíve, ľahko sa dostáva do paľby)
 • nápadný človek (ľudia, ktorí sa nejako odlišujú od tímu, napr. slobodná matka, človek s telesnou chybou)
 • úspešný človek (aj úspech býva často bariérou v medziľudských vzťahoch, plodí závisť, očierňovanie pred ostatnými, nemá to vždy ľahké)
 • nový pracovník (môže mať problémy už napr. z toho dôvodu, že má vyššie vzdelanie ako kolega, že je mladší, mladšia – staršia kolegyňa, vzbudzuje žiarlivosť.)

Čo spôsobuje mobbing?

Mobbing vplýva na psychiku človeka, poškodzuje jeho zdravie, znižuje výkonnosť v práci. Ak trvá príliš dlho spôsobuje apatiu, depresiu, úzkosť, stratu sebadôvery, nespavosť, problémy s tlakom a iné výpadky zdravotného stavu.

Ako sa brániť proti mobbingu?

Najlepším spôsobom ako sa brániť voči mobbingu, je vedieť mu predchádzať. Jednou z možností je, naučiť sa, resp. zariadiť si v pracovnom kolektíve kryť si chrbát. Dobré je nájsť si v tíme spojencov, jedného i viac, ktorí vás podporia, pretože obyčajne stojí proti vám jeden človek. Ak máme podporu, vystupuje sa nám oveľa istejšie a sebavedomejšie (napr. poviem: je dôležité, aby ste ma podporili, spolieham sa na vás).

Veľmi osvedčeným, vhodným prostriedkom je otvorený rozhovor medzi štyrmi očami. Tento pokus sa môže vyplatiť, pretože útočník nemá pocit, že bol odhalený verejne medzi ostatnými. Rozhovor by mal byť vecný, tj. krátko a presne opíšeme kedy a od koho sme „to“ počuli. Potrebné je zdôrazniť, že ak sa to bude opakovať, obrátime sa na vyššie miesta.

Typológia nebezpečných šéfov

Mlčanlivý samotár

Najradšej sedí zadumaný vo svojej kancelárii a kontakt so svojím oddelením obmedzuje na absolútne minimum. Možno je vynikajúci odborník (preto aj to miesto dostal), ale vo vedení spolupracovníkov sa väčšinou nevyzná. Mlčanlivý nemôže ani motivovať, ani delegovať, najradšej je, keď ho nechajú na pokoji.

Opatrenia:

 • formujte názory, návrhy vo všedné dni čo najjasnejšie a najvecnejšie. Najlepší spôsob ako mu zaimponovať je odborný výkon. To, že nás bude mobbovať ťažko možno očakávať, lebo je príliš zamestnaný sám sebou.

Neprístupný šéf

Správa sa podobne ako samotár, rozdiel: ignoruje pracovníkov, je elitár – stáva sa fajnový a príliš arogantný, aby sa zahadzoval s podriadenými.

Opatrenia:

 • správny kontakt, t. j. nekrčiť sa pred ním (lebo si váži osobnosti), na druhej strane jednať s ním tak, aby nebola dotknutá jeho samoľúbosť.
 • ak vzniknú problémy, odporúča sa nachytať ho na jeho hrdosť napr. viete, ako si vás vážime, sme si istí, že vy s vašimi schopnosťami nájdete rozumné riešenie.

Autoritatívny šéf

On vie, čo znamená a ukáže všetkým ako sa šéfuje, neberie si obrúsok na ústa, neomylne a často s krikom povie svoj názor. Ani zďaleka nie je tento typ taký naozaj sebavedomý ako je jeho vystupovanie, niekedy maskuje svoju neistotu silnými slovami, resp. vojenským štýlom riadenia. Spravidla nie je neobľúbený, lebo poskytuje ľuďom istotu, že každý vie na čom je.

Opatrenia:

 • ten, kto dovolí, aby si urobil z neho obeť, má problémy. Cení si vecnosť a sebavedomie, kým nie je spochybnená jeho mocenská pozícia.
 • v kontakte sa nesmieme nechať zastrašiť, prejaviť city a brať jeho útoky osobne. Keď sa ním nenecháme nazlostiť, ale najprv pokojne prijmeme jeho výčitky, a potom chladne argumentujeme, vytvoríme si bezpečnú situáciu. S občasnou búrkou môžeme rátať, ale nestaneme sa trvalou obeťou.

Váhavý šéf

Váhavý šéf má problémy s rozhodovaním. Odsúva aj najbezvýznamnejšie záležitosti zo strachu, že niečo pokazí. V dôsledku toho sa stáva jeho štýl riadenia chaotický, neistý. Je jasné, že nestačí na svoju funkciu, pretože je slaboch. Svojím správaním poskytuje živnú pôdu pre psychický teror.

Opatrenia:

 • predbiehajme ho v opatreniach
 • ak sa to dá, navrhujme len jeden spôsob, nikdy nie viac alternatív
 • dajme mu súčasne pocit, že toto skvele rozhodnutie prijal sám
 • uznanie potrebuje neistý šéf viac ako všetko ostatné
 • možno mu tým stúpne sebavedomie a vás bude hodnotiť ako schopný káder

Náladový šéf

Neustále mení svoje rozhodnutia, čím spôsobuje chaos. Nedokáže sa ovládať. Niekedy stačí malá príhoda a vyleje si zlosť na niekom inom. V dôsledku takéhoto správania kolektív pracovníkov trpí zmätkom a napätou atmosférou.

Opatrenia:

 • potrebné je mať diplomatickú obratnosť, aj dávku sebaovládania, držme sa v ústraní, kým búrka prehrmí.
 • skúsme sa nad neho povzniesť, veci si neberte osobne.
 • hovorme s ním iba vtedy, keď je pokojný, kľudný, vtedy môžeme povedať aj to, čo sa vám nepáči
 • doprajme mu občas malé víťazstvo, čím zjemníme jeho správanie

Chvastúň

Tento človek je stále dôležitý, naháňa sa od termínu k termínu, všetko zariaďuje. Popri zhone mu stále ostáva čas na seba, aby sa pred ostatnými pochválil, potľapkal po pleci. Sám je presvedčený, že je nenahraditeľný, najlepší. Úspechy má len on, z neúspechu robí zodpovedných iných.

Opatrenia:

 • neukazujme mu otvorene pochybnosti o jeho výkone, pretože bude mať do činenia so strachom, dá do pohybu všetky páky, aby vás očiernil na vyšších miestach, pretože necíti často žiadne rozpaky
 • snažme sa vybavovať veci s ním medzi 4 očami, ale dbajme aby pri tom boli kolegovia
 • ak sa tomu nebudeme môcť vyhnúť, vybavme si priebeh rokovania tak, že si ho budete zapisovať ceruzou heslovite, s dátumom a odovzdajte mu kópiu
 • vyhláste to za základný, resp. pracovný podklad, hlavne že to vyznie významne
 • chvastúni to majú radi, lebo ide o ich dôležitosť, my zasa máme niečo v rukách, ak by vznikli problémy

Vypočítavý šéf

Vypočítavý typ šéfa má podriadených na likvidačnej listine, robí všetko preto, aby mal v zamestnaní peklo. Je si vedomý toho, že môže hocikoho odrovnať. Možnosti obrany proti jeho správaniu sú veľmi malé.

Nezodpovedný šéf

Zbavuje sa akejkoľvek zodpovednosti voči ostatným pracovníkom, vedome zneužíva svoju moc, štve tím pracovníkov voči niektorému kolegovi, sám si nezašpiní prsty, ale je iniciátorom a strojcom diania. Dôsledky takéhoto konania sa prejavujú v tom, že podriadený stráca spoločenské kontakty, odbornú povesť, kariéru. Ak sa šéf rozhodne, že niekoho zatlačí do ústrania, málokto mu v tom zabráni, ťažko sa proti tomu vystupuje.

Prečo mobbujú šéfovia?

Príčin, prečo nadriadení šéfovia mobbujú, je niekoľko. Najčastejšou z nich je boj o moc. Okrem toho sa na tom podieľajú aj iné faktory, ako sú napríklad:

 • zlosť na organizáciu (keď je veľa problémov, ktoré šéf nezvláda riešiť). Používa pri tom ponižovanie, znevažuje pracovníkov a ich výkony.
 • tlak zhora (sa) prenáša automaticky dolu, niekedy na celý tím. Môže pôsobiť tak, že šéf hľadá obetného baránka
 • túžba po moci (kým pracovník nepostúpi, správa sa normálne, dá sa s ním vyjsť). V tej chvíli, ako ho povýšia, zistí, že má šancu ísť ešte vyššie, je ako vymenený.
 • okliešťovanie kompetencií (úlohy ktoré ste riešili doteraz, pridelia inému kolegovi, bez udania dôvodu)
 • izolácia (vylučuje kolegu z porád, jeho názor nik neakceptuje, všetci sú „hluchí“). Môže sa prejaviť tiež pridelením odľahlej pracovne, čím sa vylučuje vzájomná komunikácia
 • útoky na zdravie (ten, kto má problémy s chrbticou, prideľujú ho zámerne k najťažším prácam)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥