Motivácia

Motivačné podmienky
– treba to urobiť ešte pred začatím vzdelávacieho programu
– je potrebné, aby účastníci prijali ciele programu, a aby sa s nimi stotožnili
– existujú pozitívne a negatívne motívy vzdelávania:
– POZITÍVNE – existenčné motívy, prestížne motívy, záujmové motívy
– NEGATÍVNE – nedôvera v hodnotu vzdelávania, sebauspokojenie, nedostatok času, ambícií, zlé medziľudské vzťahy…..

Motivácia je založená na 3 zásadách:
1. učebné ciele vzdelávacieho programu musia byť zdôraznené na začiatku, a v určitých strategických miestach programu opätovne zdôraznené
2. aby ciele boli dostatočne náročné, aby umožňovali účastníkom získať pocit uspokojenia pri dosahovaní cieľov
3. aby celý program bol rozdelený do niekoľkých čiastkových krokov, aby účastníci mali dobrý pocit s uzavretia a dokončenia jednej časti a zároveň, aby boli dostatočne povzbudzovaný v očakávaniach realizácie ďalších častí. Robí sa to formou testov

– motivačné podmienky by mali byť vytvárané – vytváranie týchto motivačných podmienok je založené na teórii očakávania. Účastník má veriť, že práve účasť na danom programe zlepší jeho vedomosti a zručnosti. Musí veriť, že zdokonalenie zručností a vedomostí povedie k zmysluplným výsledkom. Obsah programu má byť praktický a poznatky aplikovateľné v reálnych prac. situáciách. Motivácia účastníkov závisí aj od zvolenej výuky a kvality lektora.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥