Navigácia

Jednou z veľkých výhod lietadiel oproti pozemným dopravným prostriedkom je, že sú schopné pohybovať sa smerom k cieľu priamočiaro, konštantnou a relatívne vysokou rýchlosťou. Aby ste mohli tieto schopnosti efektívne využiť, musíte ovládať leteckú navigáciu. Prvým bodom tejto schopnosti je kombinácia praktickej navigácie a čítania mapy. Tento bod zahŕňa schopnosť riadiť lietadlo na určitú vzdialenosť cez relatívne neznáme územie s minimálnym stresom a maximálnym pôžitkom.

Aby ste mohli úspešne ukončiť výcvik a stali sa držiteľom preukazu pilota vrtuľníkov, musíte byť schopní samostatne vykonávať navigačné lety. Tomuto predchádzajú lety vo dvojom vo všetkých fázach nácviku navigačných letov. úspech, alebo neúspech týchto letov závisí hlavne na schopnosti:

  • 1. naplánovať let, berúc do úvahy aktuálne a predpokladané poveternostné podmienky, terén, vzdialenosť a vašu pilotnú spôsobilosť,
  • 2. nastaviť a udržať plánovaný kurz a výšku,
  • 3. spozorovať vplyv znosu vetrom a zodpovedne odhadnúť nový kurz tak, aby ste dodržali zvolenú trať, alebo leteli k zvolenému bodu,
  • 4. prepočítať Vašu rýchlosť voči zemi a prípadne opraviť predpokladaný čas (ETA) príletu nad zvolené body,
  • 5. vedieť čítať mapy a identifikovať podľa nich body na zemi, presnejšie, správne identifikovať predurčené a nové kontrolné body,
  • 6. včas odhadnúť potrebu odkloniť sa od plánovanej trate, odhadnúť presne kurz a ETA k náhradnému letisku s minimálnym oneskorením.

Uvedené body sa dajú ťažko zoradiť podľa dôležitosti, pretože toto poradie sa riadi podľa samotnej špecifickej situácie. Napr.: Keď letíte nad terénom, alebo v počasí, ktoré sťažuje čítanie mapy, schopnosť udržať kurz a dodržať vypočítané časy nad kontrolnými bodmi sa stáva dôležitejšou než ostatné.

Komentáre k článku Navigácia (2)

  1. Efektívna letecká navigácia vyžaduje schopnosť plánovať lety zohľadňujúce rôzne faktory ako poveternostné podmienky a terén, udržiavať plánovaný kurz a výšku, správne odhadnúť vplyv vetra, precízne čítať mapy a identifikovať body na zemi, a rýchlo reagovať na potrebné zmeny v trase.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥