Nerovné plochy

Často budete musieť pristávať na nepripravených a nerovných plochách. Niekedy je skutočne veľmi ťažké určiť pred pristátím sklon plochy, preto musíte byť schopný pristávať na plochách so sklonom. Techniky, ktoré sa v tomto cvičení naučíte, sú tiež vhodné pre pristávanie aj na iných neurčitých povrchoch.

Pred začatím pristávacieho manévru sa uistite, že pristávacia plocha je bez prekážok, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo pre chvostový rotor, alebo zachytením podvozku zapríčiniť prevrátenie vrtuľníka. Musíte tiež opatrne zvážiť rýchlosť a smer vetra, ktorý môže byť obmedzujúcim faktorom pre pristátie. Napr. nemôžete pristávať na svahu s vetrom v chrbte bez problémov s riadením. Všeobecne by ste nemali pristávať na svahoch s uhlom sklonu väčším ako 5o. Operácie na svahu môžu byť rozdelené do týchto skupín :

  • 1. Prieskum plochy
  • 2. Manéver
  • 3. Pristátie
  • 4. Vzlet

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥