Oblasti public relations a ich nástroje

„S verejnou mienkou, ktorá je proti vám, nemožno uspieť. S verejnou mienkou na vašej strane nemožno prehrať.“ Slová prvého amerického prezidenta Abrahama Lincolna nie sú práve najčerstvejšie, avšak na platnosti nič nestratili. Sila verejnej mienky je skutočne obrovská.

Oblasti public relations:
– Firemná komunikácia
– Marketingová komunikácia
– Vzťahy so spotrebiteľmi
– Vzťahy s médiami
– Vzťahy s komunitou
– Finančné vzťahy
– Vzťahy so zamestnancami

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥