Opravy indikovanej vzdušnej rýchlosti

Pretože vrtuľník sa pohybuje vo vzduchovej hmote, nie je dôležité, akú rýchlosť udáva prístroj, ale aká je skutočná rýchlosť voči vzduchu (pravá vzdušná rýchlosť) a aká je rýchlosť letu voči terénu (traťová rýchlosť).

Pravá vzdušná rýchlosť PVR sa vypočítava z indikovanej vzdušnej rýchlosti IVR. Používa sa pre navigačné výpočty z dôvodu zmeny PVR v závislosti na teplote, tlaku a výške. Pretože vrtuľník väčšinou lieta v malej výške, používame IVR, keďže rozdiely sú minimálne.

Predpokladanú traťovú rýchlosť vypočítame riešením vektorového trojuholníka rýchlosti letu, smeru a rýchlosti vetra.

Skutočná traťová rýchlosť je rýchlosť letu vrtuľníka voči zemi, ktorou prekoná určitú vzdialenosť za časovú jednotku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥