ORGANIZAČNÉ ZAČLENENIE PLÁNOVANIA

Existujú dva typy začlenenia plánovania podľa organizačnej štruktúry:
1. funkcionálny typ
2. divizionálny typ

Funkcionálny typ – je to OŠ vhodná pre MSP s jednoduchým výrobným programom. Môžu ju však využívať aj veľké firmy, ak na seba jednotlivé výrobné odbory nadväzujú. Je tu väčší stupeň centralizácie.

Stupeň zahrnutia plánovania do OŠ:
1. podnikateľské a strategické plánovanie existuje oddelene (viď schéma)
2. podnikateľské a strategické plánovanie existuje skumulovane
3. nemusí vo firme existovať plánovacie oddelenie-pozývajú si externých konzultantov.
Aj existuje plánovacie oddelenie, výstupom musí byť plán, pri 3) nemusí.

Divízionálny typ – využíva sa v podnikoch, ktoré majú viacero odlišných výrobných odborov. Každá divízia má vysokú mieru samostatnosti a na úrovni podniku sa realizujú iba spoločné činnosti, napr. financie, personalistika. Vrcholový plánovací systém je na úrovni vrcholového vedúceho, tieto úlohy sa transformujú do divizionalného plánovacieho systému. Súčasťou DPS je operačno-výrobný PS.

1. riaditeľ
2. oddelenie pre business plán a oddelenie pre strategický plán
3. výrobný úsek, finančný úsek, marketingový úsek
4. výrobok A, výrobok B, výrobok C

A. predstavenstvo
B. financie, personalistika
C. divízia 1, divízia 2
D. divízia PS, plánovacie oddelenie pre d1, plánovacie oddelenie pre d2
E. O-V PS

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥