Použitie palubných a rádionavigačných systémov

  • údaje kompasov magnetických, gyroindukčných, rádiových
  • Kompenzačné štítky
  • Využitie informácií z ARK od NDB, presnosť, spoľahlivosť, identifikácia, možné chyby a rušenia, použitie ostatných stredovlnných vysielačov s rizikom zmeny polohy vysielania
  • Využitie pozemných VKV zameriavačov D/F
  • Využitie VOR/DME, indikácia, pokrytie, ladenie, OBS, TO-FROM,
  • Využitie pozemného primárneho radaru
  • Využitie sekundárneho prehľadového radaru, odpovedač, nastavenie kódov pri strate spojenia, pri únose …
  • Palubné navigačné systémy GPS a ich využitie, možnosti a obmedzenia

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥