Presadenie sa v podniku – obrat v podniku

1. formulovanie usmerňujúceho obrazu o podniku – pomocou obchodnej politiky, podnikateľskej vízie, nevyhnutných spôsobov konania na dosiahnutie cieľov
2. formovanie schopností – flexibilná pracovná doba, splnenie termínov dodávok, klíma v sklade, vlastná doprava, komunikácia, integračný systém, obalová technika
3. zabezpečenie firemnej kultúry – citeľná klíma firmy vyplývajúca z ocenenia, myslenia, predstáv a prejavuje sa v určitých spôsoboch správania
4. zabezpečenie osobného prínosu každého pracovníka – časť pracovníkov je tvorivá, ďalšia pasívna, preto treba určiť spoločné ciele a kontrolovať ich dosiahnutie a definovať prínos každeho pracovníka k dosiahnutiu cieľa
5. kontrola prínosov

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥