Príčiny zlyhania skupiny

Porvazník, J. (1999): Ak má pracovná skupina plniť cieľ svojej existencie, mala by byť ako celok, ale aj jednotliví členovia, pripravení – vzdelaní z hľadiska osobnostného, odborného a praktického vo vzťahu k riešenej úlohe ako aj z hľadiska zásad skupinovej či tímovej práce. Niekedy sa stáva, že aj kompetentní a motivovaní členovia skupiny nedosiahnu úspech, že sa nedostaví očakávaný synergický efekt. Autor medzi najčastejšie príčiny zlyhania skupiny zaraďuje:
? Nejasne stanovený cieľ,
? nejasné pravidlá práce v skupine,
? absencia pravidiel komunikácie,
? v nerovnoprávnom postavení členov skupiny,
? netolerantnosť voči sebe,
? nevyužívanie tvorivých metód pracovných skupín, atď.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥