Rádiotelefónne spojenie

 • Rádiové rušenie, sankcie
 • Zbytočné vysielanie, falošné volacie znaky
 • Duplexná a simplexná prevádzka v rádiokomunikačnej prevádzke
 • Rádiotelefónna hláskovacia abeceda v slovenskom jazyku
 • Rádiotelefónna hláskovacia abeceda v anglickom jazyku
 • Vysielanie čísel
 • Technika reči pri vysielaní
 • Slová a frázy pri vysielaní v anglickom jazyku: (rozumiem, vykonám, dávajte, pokračujte, prejdite na frekvenciu, príjem, koniec, čakajte, opakujte, správne, ako počujete, oznámte, povolené, rolovanie, stop, vzlet, priblíženie, stúpanie, klesanie, hladina, výška, udržujte, odlet, pozdĺž, medzi, točte, vľavo, vpravo, hore, dole, priamo, rolovacia dráha, vzletová a pristávacia dráha, prah dráhy, heliport, svetlá, veža, letisko, okruh, vyčkávací obrazec, vietor, dohľadnosť, teplota rosný bod, tlak, vrtuľník, lietadlo….)
 • Používanie skratiek v letových prevádzkových službách (ABM, ACFT,AD, AGL, GND, ARR, ASC, ATIS, CTR, DES, DIST, ETA, FIR, FREQ, REQ, HLDG, HO, RPT, U/S. ADF, DEP …)
 • Q kódy používané v letových prevádzkových službách (QAM, QAN, QBB, QBA, QBT, QDM, QDR, QFF, QFE, QNH, QTE, QUJ …)
 • Časová sústava
 • Zásady pri nadväzovaní spojenia
 • Ukončenie rádiového spojenia
 • Záznam spojenia a správ
 • Postupy pre skúšobné vysielanie
 • Stupnica čitateľnosti vysielania

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *