Riadenie polohy IFR

Poloha vrtuľníka sa mení pohybmi okolo priečnej, pozdĺžnej a zvislej osi. Vrtuľník má tri druhy riadiacich pák:

  • 1. Cyklika (riadenie polohy)
    • a) Riadenie uhla nábehu (klopenia). Pohyb vrtuľníka okolo priečnej osi zahŕňa zmenu pozdĺžneho naklonenia nosného rotora (cykliky).
    • b) Riadenie uhla náklonu. Pohyb vrtuľníka okolo pozdĺžnej osi zahŕňa zmenu uhla medzi bočným náklonom nosného rotora a horizontom.
  • 2. Kolektív (riadenie ťahu/výkonu). Pákou kolektívu meníme kolektívny uhol nastavenia a nábehu o rovnakú hodnotu na každom liste nosného rotora.
  • 3. Nožné riadenie (riadenia zatáčania pre ustálený a vyvážený let). Korigujeme ním zatáčanie vrtuľníka pri všetkých zmenách výkonu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥