Riadenie pozdĺžného sklonu IFR

Prístroje pre riadenie a kontrolu pozdĺžneho sklonu sú:

Ukazovateľ polohy – Umelý horizont (riadiaci)

Najľahšie si predstavíte polohu vrtuľníka vtedy, keď si predstavíte, že krídla miniatúrneho lietadielka sú rotorový disk. Ukazovateľ polohy poskytuje všeobecnú informáciu o sklone a používa sa v spojení s inými prístrojmi ukazujúcimi informáciu o sklone. Počas letu v cestovnom režime by mala byť značka rotorového disku položená na horizontálnej priečke. Ak značka rotorového disku stúpne nad horizontálnu priečku, variometer a výškomer by mali potvrdiť stúpanie a rýchlosť by mala klesať. Malé zisky alebo straty výšky neprekračujúce 1,5 násobnú šírku indikátora sa robia miernym potlačením alebo podvihnutím nosa vrtuľníka pákou cykliky. Manéver by mal byť kontrolovaný podľa iných prístrojov. Ak sú požadované zmeny väčšie je pravdepodobné, že budete musieť upraviť výkon motora.

Výškomer

Výškomer poskytuje nepriamu informáciu o sklone počas letu v cestovnom režime. Keďže vrtuľník môže klesať alebo stúpať v polohe pre cestovný režim bez zmeny polohy, výškomer sa musí používať v spojení s inými prístrojmi. Výškomer nie je prístrojom ukazujúcim priamo rýchlosť zmeny a jeho použitie týmto spôsobom je obmedzené. Fixácia na tento prístroj môže viesť k hrubým zásahom do riadenia, keď používate výškomer ako jediný prístroj na určenie sklonu.

Variometer

Variometer je hlavne tendenčný prístroj a mal by byť vždy používaný spolu s ostatnými prístrojmi. Počas cestovného režimu je ručička na nule. Variometer používajte spolu s výškomerom, aby ste odstránili odchýlky pri horizontálnom lete. Keďže pri variometri existuje určitý časový sklz v zobrazovaní údajov, fixácia na tento prístroj môže viesť k „naháňaniu“ správnych hodnôt a vedie k vlnovitému letu. Nadmerné opravovanie vedie k hrubým zásahom do riadenia vrtuľníka. Aby ste im zabránili, dajte kormidlá do neutrálnej polohy, zadržte polohu vrtuľníka, aby sa stabilizovala. Znovu upravte jeho polohu pomocou iných prístrojov.

Rýchlomer

Rýchlosť je funkciou nastavenia výkonu a polohy. Ak sa rýchlosť zväčší v cestovnom režime, nos vrtuľníka poklesne a mali by ste ho nadvihnúť. Ak rýchlosť klesne, nos je hore a mali by ste ho potlačiť dole. Veľké zmeny rýchlosti vedú k veľkým zmenám polohy, malé zmeny k malým zmenám polohy. Zrejmý časový sklz sa dá vypozorovať pri zmenách polohy, pretože si vyžadujú čas na zrýchlenie alebo spomalenie. Zmena rýchlosti v konštantnej cestovnej rýchlosti v dôsledku nedbalej zmeny polohy vyústi v zmenu výšky.

Napr.: zväčšenie rýchlosti, keď je nos vrtuľníka dole, bude viesť k zmenšeniu výšky. Opravou polohy znova získate požadovanú rýchlosť a výšku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥