Riadenie priečneho náklonu IFR

Prístroje pre riadenie a kontrolu priečneho náklonu sú:

Ukazovateľ polohy – Umelý horizont

Zmeny náklonu sú zobrazené značkou rotorového disku (miniatúrne lietadielko) na ukazovateli polohy. Náklon je zobrazený značkou rotorového disku vzhľadom na čiaru horizontu a ukazovateľom veľkosti náklonu, ktorý sa pohybuje od nuly po označkovanej stupnici náklonu. Páka cykliky sa používa na naklonenie rotorového disku do požadovaného uhla náklonu. Táto poloha musí byť udržiavaná, aby ste udržali požadovaný uhol náklonu. Guľôčka zákrutomera by mala byť počas zákruty v strede. Malé uhly náklonu sa nedajú ľahko zistiť na ukazovateli polohy, ale môžu byť zistené pomocou kompasu a zákrutomera.

Kompas alebo Smerový zotrvačník (SZ)

Hoci SZ dáva okamžitú informáciu o zatáčaní, jeho primárnym účelom je ukazovať kurz a nie uhol náklonu. Počas ustáleného letu, keď je vrtuľník v náklone sa ručička SZ otáča. Keď je ručička ustálená na konštantnom kurze, letíte priamočiaro. Malé uhly náklonu sa prejavia ako pomalé zmeny kurzu, veľké zmeny uhlu náklonu, ako veľké zmeny kurzu. Nežiaduce zatáčanie opravíte pohybom páky cykliky do požadovaného smeru pokiaľ kurz nedosiahne požadovanú hodnotu. Zároveň nožným riadením udržiavate vyvážený let. Keď začínate, alebo opravujete zákrutu, uhol náklonu by mal byť väčší, než veľkosť uhla do požadovaného smeru a maximálny uhol štandardnej zákruty 1. stupňa.

Zákrutomer (Z)

a) Ručička zákrutomera ukazuje smer a rýchlosť zatáčania. Keď je ručička vľavo a guľôčka v strede, vrtuľník je v ľavej ustálenej zákrute a naopak. Na stupnici zákrutomera sú obvykle značky pre správnu pozíciu ručičky v zákrute 1. stupňa. Cyklika sa používa na začatie, udržovanie a vyberanie zatáčok. V turbulentných podmienkach si musíte spriemerovať výchylky ručičky, aby ste mohli určiť správnu rýchlosť zatáčania.

b) Guľôčka zákrutomera pracuje na princípe príťažlivosti a odstredivej sily. údaje ručičky a guľôčky sa posudzujú spolu, guľôčka ukazuje či je vrtuľník v sklze alebo výklze. Ak je mimo stredu, mala by byť napravená nožným riadením. Jednoduché pravidlo je :“vstúpiť na guľôčku“ t.j. ak je guľôčka vľavo, použite ľavý pedál, aby ste ju dostali do stredu a naopak. Guľôčka pomáha dosiahnuť správnu koordináciu riadenia. Presná koordinácia sa dosahuje správnym vzájomným použitím cykliky a nožného riadenia.

Ukazateľ koordinácie zákruty

Tento prístroj ukazuje pohyb vrtuľníka okolo pozdĺžnej osi. Mali by ste vedieť, že prístroj zobrazuje len rýchlosť zatáčania a stupeň zákruty a nie aktuálny uhol náklonu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥