Riadiace a kontrolné prístroje IFR

Riadiace a kontrolné prístroje sú rozdelené nasledovne:

 • Riadiace prístroje sú:
  • umelý horizont,
  • ukazovateľ plniaceho tlaku;
 • Kontrolné prístroje sú:
  • rýchlomer,
  • barometrický výškomer,
  • zákrutomer s guľôčkou,
  • ukazovateľ kurzu,
  • variometer;
 • 1. Zmeny vykonané podľa riadiacich prístrojov sa prejavia na kontrolných prístrojoch:
  • a) ukazovateľ polohy (umelý horizont);
  • b) ukazovateľ plniaceho tlaku;
 • 2. Kontrolné prístroje ukazujú vplyv zmien riadiacich prístrojov na letovú dráhu vrtuľníka. Sú to tieto:
  • a) rýchlomer;
  • b) výškomer;
  • c) variometer;
  • d) kompas;
  • e) zákrutomer;
 • 3. Opravy vykonané podľa riadiacich prístrojov sa vykonávajú na základe informácií prijatých z kontrolných prístrojov.
 • 4. Teóriu riadiacich a kontrolných prístrojov používajte pri všetkých prístrojových manévroch, cyklika riadi rýchlosť a kolektív výšku alebo veľkosť stúpania a klesania. Zmena polohy má okamžitý vplyv na rýchlosť a druhotne na výšku. Zmena výkonu má okamžitý vplyv na výšku a menší vplyv na rýchlosť.
 • 5.Výklad hodnôt ukazovateľa polohy musí byť tiež prediskutovaný. Ukazovateľ polohy zobrazuje polohu trupu, nie stúpanie, či klesanie. Vrtuľník môže stúpať alebo klesať s nosom hore, dole alebo v horizontálnej polohe. Ukazovateľ polohy je prístroj, ktorý ukazuje len polohu vrtuľníka. Avšak táto nereprezentuje vždy polohu rotorového disku a preto neukazuje presne ako vrtuľník letí. Napr.: ukazovateľ polohy môže ukazovať polohu „nos hore“, zatiaľ čo v skutočnosti vrtuľník klesá. Ukazovateľ polohy sa musí kontrolovať zároveň s kontrolnými prístrojmi, aby sa potvrdila správnosť zobrazenej informácie.
 • 6. Pri konštantnej rýchlosti nastavenie výkonu určuje, či vrtuľník stúpa, klesá, alebo letí horizontálnym letom. Naopak, ak je udržovaná konštantná výška, nastavenie výkonu a polohy určuje či sa rýchlosť zväčšuje, zmenšuje, alebo zostáva rovnaká.
 • 7. Vzťah medzi rôznym výkonom a polohou vrtuľníka je tak podobný, že skutočný dôvod pre odchýlky rýchlosti, výšky alebo kurzu nie je vždy zrejmý. Kurz alebo výška sa môžu meniť bez zodpovedajúcej zmeny polohy. Správny výklad informácií poskytnutých len ukazovateľom polohy je často obtiažny. Vyžaduje si to správny výklad všetkých riadiacich a kontrolných prístrojov, aby bol let ustálený a vyvážený.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥