Stanovenie cieľov inzercie a reklamy

Prvým krokom pri tvorbe propagačného programu je stanovenie cieľov IaR. Tieto ciele musia vyplývať z predchádzajúcich rozhodnutiach o cieľovom trhu, o umiestnení firmy na trhu a o mrkt mixu. Ciele propagácie:
• Informatívna propagácia – oznámiť trhu nový výrobok, prezentovať nové využitia výrobku, info o zmene ceny, vysvetliť, ako nový výrobok funguje.
• Presvedčovacia propagácia – budovať preferenciu značky, zmeniť zákazníkove vnímanie vlastností výrobku. Presvedčiť zákazníka k okamžitému nákupu, aby si vypočul ponukový telefonát.
• Propagácia pripomínania – hlavne v štádiu zrelosti, pripomínať ľuďom, že výrobok budú skoro potrebovať a kde ho kúpia. Pripomínať výrobok mimo sezónu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥