Strata ťahu chvostovej vrtuľky

Strata ťahu chvostovej vrtuľky počas dopredného letu

  • 1. Závada sa obvykle prejaví uhnutím nosa doprava, čo nie je možné napraviť ľavým pedálom.
  • 2. Ihneď uveďte vrtuľník do autorotácie a hľadajte miesto pre pristátie.
  • 3. Udržujte aspoň 70 KIAS minimálnu rýchlosť letu.
  • 4. Pre zvýšenie kĺzavosti môžete trochu pridvihnúť kolektív a pridať plynu, pokiaľ kĺzanie do strany nie je nadmerné a vrtuľník nemá tendenciu k otáčaniu.
  • 5. Použite ľavú výchylku cykliky a upravte pomocou kolektívu únosný uhol kĺzania do strany.
  • 6. Vyberte konečné miesto pre pristátie, stiahnite plyn na zadržujúcu pružinu a vykonajte autorotačné pristátie.

Strata ťahu chvostovej vrtuľky počas režimu visenia

  • 1. Závada sa obvykle prejavuje tak ako predchádzajúca.
  • 2. Okamžite zavrite plyn a vykonajte autorotačné pristátie z visenia.
  • 3. Vrtuľník udržujte vo vodorovnej polohe a tesne pred dosadnutím na zem zdvihnite kolektív.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥