Systém výstražných svetiel – tablo

Výstražné svetlá na prístrojovej doske obsahujú nasledujúce kontrolky: Kontrolka spojky, nízkych otáčok rotora, nízky tlak oleja, nedostatok paliva, triesky v hlavnom reduktore, triesky v chvostovom reduktore, prehriatie hlavného reduktora.

Svetlo spojky signalizuje, že klinové remene spojky sú napínané. Ak kontrolka spojky bliká, alebo svieti dlhšie než 5 sekúnd, signalizuje to hroziacu závadu remeňov alebo ložísk na vrchnej alebo na spodnej časti spojky.

Varovné svetlo a húkačka nízkych otáčok indikuje, že nosný rotor má 95% otáčok alebo menej.

Kontrolka tlaku oleja a kontrolka malého množstva paliva sú aktivované čidlami v ich systémoch a sú nezávislé na ukazovateľoch.

Detektory triesok v hlavnom a chvostovom reduktore sú magnetické, umiestnené vo vypúšťacích zátkach každého reduktora. Keď kovové častice klesnú na magnety, uzavrie sa elektrický okruh a rozsvieti sa kontrolka. Kovové častice môžu signalizovať závadu na ložiskách alebo v súkolí, takže Vám dávajú výstražnú informáciu.

Výstražné svetlo prehriatia hlavného reduktora sa zapína teplotným čidlom, umiestneným na reduktore v blízkosti ložiska pastorka.

Vrtuľník má taktiež kontrolku ALT, ktorá indikuje nízke napätie a možnosť závady alternátora.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥