KONTROLA A CONTROLLING

Dôležitá funkcia manažmentu – kontrolovanie zahŕňa mnoho aktivít, pomocou ktorých manažéri zisťujú , či dosahované výsledky zodpovedajú výsledkom plánovaným. Kontrolná funkcia zahŕňa uplatňovanie metód, ktoré …