Teória charakteristických vlastností a manažéri

Predstavuje prvý systematický pokus porozumieť problematike vedenia. Je zameraná na rozpoznanie zvláštnych charakteristík vedúceho, ktoré predznamenávajú úspech. Znamená výskum, v ktorom sa skúmajú vedúci pracovníci. Ústredným motívom výskumu bolo, že vodcovia sa rodia, a nie vychovávajú.
Táto teória vznikla na začiatku 20. storočia. Predpokladalo sa, že úspešní vedúci pracovníci majú určité charakteristické rysy. No nedošlo k zhode viacerých názorov. Napriek tomu možno definovať niektoré charakteristiky, ktoré by vedúci mali mať :
– inteligencia : vedúci by mal byť o niečo inteligentnejší ako jeho podriadení
– iniciatíva : schopnosť rozpoznať potrebu nejakého zákroku a niečo aj vykonať. Spája sa s energiou a vitalitou človeka.
– sebaistota : viera vedúceho v to, čo robí a uvedomenie si svojho miesta v podniku i v spoločnosti
– “helikoptérova črta“ : určitý nadhľad nad situáciou, porozumieť a pochopiť ju
– entuziazmus : odvaha, predstavivosť, schopnosť vychádzať s ľuďmi, odhodlanosť
Kombinácia týchto vlastností je veľmi dôležitá a rozhodujúca.

VLASTNOSTI MANAŽÉROV :
• princíp prvého dieťaťa
• ambicióznosť
• energia, vytrvalosť, schopnosť prekonávať prekážky a sklamania
• perspektívnosť (schopnosť myslieť v dlhodobých dimenziách)
• orientácia na cieľ (sledovanie a vytváranie cieľov)
• politická aktivita (schopnosť diplomatického jednania)
• samotárstvo (spokojnosť s vlastnou prácou, viera v to, čo robím)
• nezávislosť od okolia (schopnosť odlíšiť podstatné od nepodstatného a nedať sa ovplyvniť)

SCHOPNOSTI MANAŽÉROV :
a) schopnosť pracovať s rôznorodými ľuďmi
b) pocit komplexnej zodpovednosti
c) pevne vytýčené ciele
d) skúsenosť s vedením ľudí – až v prvej polovici profesionálnej kariéry
e) skúsenosti vo viacerých manažérskych funkciách
Názory manažéra na podstatu ľudí budú ovplyvňovať chovanie manažéra a tým aj štýl vedenia, ktorý bude používať bez ohľadu na situáciu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥