Účinky riadenia vo vise

Visenie je let s udržaním konštantnej výšky a kurzu nad daným bodom na zemi. K tomuto účelu slúžia páky riadenia vrtuľníka. úspešnosť udržiavania vrtuľníka vo visení spočíva v používaní veľmi jemných pohybov riadenia s malými výchylkami a v skúsenostiach, ktoré s postupom času získate.

Cyklika

Vo visení sa cyklika používa na udržanie vrtuľníka nad daným bodom na zemi. Pripomeňme si, že cyklika riadi polohu rotorového disku. Po zmene polohy disku nasleduje zmena polohy trupu a vo visení aj pohyb vrtuľníka. Napr. pohyb pákou cykliky dopredu alebo dozadu zapríčiní pokles alebo podvihnutie nosa vrtuľníka a pohyb vrtuľníka dopredu alebo dozadu. Podobne je to aj pri pohyboch pákou cykliky doľava a doprava. Reakcia vrtuľníka má na pohyb pákou cykliky malý časový sklz. Na to, aby ste zastavili horizontálny pohyb a zostali v stabilnom visení, musíte urobiť pákou cykliky 2 druhy pohybov: zastaviť horizontálny pohyb vrtuľníka a stabilizovať polohu vrtuľníka vo visení. Napr. Ak sa vrtuľník začne pohybovať dozadu, musíte potlačiť páku cykliky mierne dopredu, aby ste zastavili pohyb a potom dať páku cykliky do polohy pre stabilné visenie. Cyklika je vo visení citlivejšia ako pri doprednom lete a preto malé pohyby pákou cykliky môžu zapríčiniť veľké zmeny v pohyboch vrtuľníka.

Vrtuľník R 22 ROBINSON visí vľavo, teda s mierne naklonenou ľavou podvozkovou lyžou. Toto zapríčiňuje sila od chvostového rotora a rozloženie aerodynamického vztlaku na disku nosného rotora, nakoľko vo vise sa neuplatňuje vplyv nastupujúceho a ustupujúceho listu.

Cyklikou sa riadi poloha rotorového disku a tým aj poloha vrtuľníka vzhľadom k zemi. Výška sa riadi kolektívom a kurz vrtuľníka nožným riadením. Pri vrtuľníkoch s piestovým motorom sa môže stať, že budete musieť zväčšiť výkon motora pri vyšliapnutí ľavého pedálu nožného riadenia.

Kolektív

Použitie kolektívu vo visení je rovnaké ako v doprednom lete. Kolektívom riadime výšku vrtuľníka nad zemou. Pritiahnutím páky kolektívu zvýšime výšku visenia a potlačením naopak znížime výšku.

Druhotný účinok pritiahnutia páky kolektívu bude zvýšenie krútiaceho reakčného momentu a to zapríčiní otáčanie vrtuľníka doprava. Potlačenie kolektívu zapríčiní otáčanie vrtuľníka doľava. Na vrtuľníku s piestovým motorom, čo R 22 ROBINSON je, musíte upraviť výkon motora plynovou rukoväťou, aby ste udržali otáčky motora pri potlačení alebo pritiahnutí páky kolektívu.

Nožné riadenie (pedále)

Počas visenia slúži nožné riadenie na kompenzáciu reakčného momentu a tým k udržaniu zvoleného kurzu. účinok krútiaceho reakčného momentu nosného rotora je vo visení výraznejší než v doprednom lete. Preto sa nos vrtuľníka vo visení bude natáčať viac a natáčanie musíte korigovať vyšliapnutím pedálu proti smeru otáčania. Na otáčanie vrtuľníka doľava použijete ľavý pedál a doprava pravý pedál.

Pri vrtuľníku s piestovým motorom sa stane, že pri vyšliapnutí ľavého pedálu, budete musieť zväčšiť výkon motora pomocou plynu a pri vyšliapnutí pravého pedálu naopak.

Vizuálne pomôcky

Každá zmena polohy vrtuľníka vo visení zapríčiní jeho pohyb. Každú zmenu polohy treba opraviť ešte skôr, než sa vrtuľník začne pohybovať. Zo začiatku môže byť zložité rozpoznať tieto zmeny. Preto je z počiatku ľahšie sledovať horizont a až po získaní určitej skúsenosti a zručnosti môžete zameriavať Váš pohľad bližšie ku vrtuľníku (asi 15 – 20 m ). Nezameriavajte svoj pohľad len na jeden bod pred vrtuľníkom! Sledujte okolie vrtuľníka, tým ľahšie rozpoznáte už nepatrné pohyby!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥