Výber pracovníkov

Základná úloha selekcie je predikcia /predpovedanie/ – predpokladáme, že človek, ktorého sme vybrali bude v budúcnosti ten najlepší, užitočnejší, úspešný
2 premeny:
1, kritérium
2, prediktor 1,2 – korelačný koeficient

Prediktory – sú znaky, na základe, ktorých vyberáme zamestnanie
Kritérium – prac. úspešnosť
Hľadáme znaky, ktoré by nám mali spoľahlivo predpovedať úspešnosť. Vzťah medzi prediktorom a kritériom musí byť vysoký.

Prediktormi môžu byť – Kritéria výberu /Rodger/:
– fyzický make -up /vzhľad, dojem/
– dosiahnuté výsledky /vzdelanie, prax, kvalifik., zručnosti, vedomosti/
– všeobecná inteligencia /rozhľadenosť/
– špeciálne schopnosti /na dané povolanie/
– záujmy
– dispozície /osobnostné vlastnosti/
– iné okolnosti /rodinné zázemie, posudky od predch. zamestnávateľov/

Fraser: 5 oblastí hodnotenia:
– dojem aký vyvoláva na druhých ľudí
– kvalifikácia – získané poznanie
– vrodené schopnosti / pamäť/
– motivácia
– emocionálna vyváženosť

Najčastejšia metóda výberu je rozhovor, rôzne testy – výkonové /max. výkon/, projektívne /čokoľvek, čo človek robí, sa premietne z jeho osobných vlastností do jeho práce/, dotazníky, objetkívne testy, simulácia situácie, rozbor dostupných dokumentov, /osobné dotazníky, životopisy, preferencie/.

MODELY VÝBERU – hovoria o tom, akú kombináciu metód je potrebné urobiť
1. Metóda viacnásobnej lineárnej regresie

y´= a + b1 x1 + b2 x2 +…… + bk xk

y´= odhadované kritérium, odhadovaný vývoj pracovníka
a = konštanta b = dôležitosť jednotl. prediktorov
x = hodnota prediktora, kt. uchádzač, pracovník dosiahol

2. Kompenzačný model
– jednotlivým prediktorom sa stanovia váhy
– vynikajúci výkon v niektorých prediktoroch môže prekompenzovať /zatieniť/ iné prediktory, v kt. výkon nie je až taký dobrý
3. Model viacnásobného kritického skóre
– určí sa spodný limit, ktorý musí byť splnený u všetkých prediktorov

4. Konfiguračný model
– stanovíme si hranice, v ktorých sa má daný prediktor pohybovať
Prac. – čašník – nesmie byť veľmi ukecaný, ale tiež nemôže byť tichý, pretože by nedokázal komunikovať so zákazníkom

Komentáre k článku Výber pracovníkov (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥