Výrobné riziko

Výrobné riziká – úzko súvisia s faktormi technického rizika a vyznačujú sa možnosťou strát vo výrobnom procese. Faktory výrobného rizika: interné a externé.
Interné faktory sú:
– organizačné činitele, vplyv človeka a jeho zlýhanie, vplyv ľudského činiteľa na poruchy a havária,
– činitele spoľahlivosti zariadení, charakteristiky štatistického tolerančného a totálneho zlyhania strojov a zariadení,
– činitele ovplyvňujúce kvalitu výrobného procesu.
Externé faktory – vyvolávajú obmedzenia alebo zastavenie výroby. Majú charakter nedostatku zdrojov (surovín a materiálov, polotovarov, energie…). Výrobné riziko reprezentuje aj vplyv odpadov, znečistenie vôd, vplyv exhalácií a toxicita nežiadúcich látok vo výrobkoch, ktoré môžu ohroziť pirbeh výrobného procesu a jeho výsledky.

Komentáre k článku Výrobné riziko (3)

  1. Výrobné riziká sa delia na interné a externé, pričom interné zahŕňajú faktory ako organizácia, ľudský faktor a zariadenia, zatiaľ čo externé súvisia s nedostatkom zdrojov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥