Vzlet do visenia

Pred vzletom vykonajte povinné úkony a skontrolujte priestor okolo seba. účinky riadenia pre vzlet a pristátie sú rovnaké ako vo visení.

  • 1. Cyklikou udržiavate vrtuľník nad zemou bez pohybov. Pred vykonaním vzletu je páka cykliky v strednej polohe a potom s ňou pohybujte tak, aby vrtuľník stúpal priamo hore bez nežiaducich pohybov do strán. Poloha páky cykliky sa pre vzlet líši v závislosti na smere vetra, na hmotnosti vrtuľníka a jeho vyvážení. Pohyby páky cykliky musia byť jemné a s malými výchylkami.
  • 2. Kolektívom sa riadi stúpanie vrtuľníka do zvyčajnej výšky visenia (1 – 1.5 m ). Páku kolektívu musíte pritiahnuť pomaly, aby ste mohli včas reagovať ostatnými kormidlami, keď vrtuľník začína byť ľahký na podvozok. Najprv sa odlepí od zeme pravá strana podvozku čo musíte kompenzovať miernym pohybom páky cykliky doprava.
  • 3. Nožným riadením sa pri vzlete vrtuľníka riadi jeho kurz.

Pred vzletom sú pedále v neutrálnej polohe, ako sa však zväčšuje krútiaci moment, zasahujeme nožným riadením, aby sme udržali pôvodný kurz vrtuľníka. Nožné riadenie používame podľa sily a smeru vetra a podľa veľkosti krútiaceho momentu, ktorý je tiež závislý na vzletovej hmotnosti.

Pri vrtuľníku R 22 ROBINSON používame aj páku ovládania výkonu motora (plyn) na to, aby sme udržali jeho konštantné otáčky.

Pri visení je dôležité sledovať vonkajšie vizuálne pomôcky a periodicky si krátkym pohľadom overovať hodnoty motorových prístrojov.

Je dôležité vykonávať všetky manévre presne a správne, pretože aj malý bočný pohyb môže zapríčiniť kontakt podvozku so zemou a následne možné prevrátenie vrtuľníka. Pre možný kontakt s prekážkami sa treba vyhnúť aj pohybom dozadu. Po každom vzlete musíte vykonať kontrolu visenia. Pred pristátím sa musíte presvedčiť, že na pristávacej ploche nie sú prekážky a že jej povrch je vhodný na pristátie. Všetky vzlety a pristátia by ste mali vykonávať v smere proti vetru.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥