Vzlet

Pred vzletom vykonajte predpísané úkony a presvedčte sa, že sú nastavené správne otáčky motora. Pred tým, než začnete jemne priťahovať páku kolektívu, vyrovnajte rotorový disk tak, aby bol znovu rovnobežný s horizontom. Nižšie položená strana podvozku sa začne dvíhať. Opačne ako pri pristátí , páku cykliky musíte postupne tlačiť smerom od svahu tak, ako priťahujete páku kolektívu. Skoordinujte pohyb týchto dvoch riadení, aby sa vrtuľník plynule odpútal od svahu a zdvihol do vzduchu. Udržujte smer nožným riadením a zabráňte všetkým bočným pohybom vrtuľníka, aby ste sa vyhli jeho prevráteniu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥