Zastavenie po vetre (zákrutou o 180 stupňov)

Letíte priamočiaro v horizontálnom lete rýchlosťou asi 110 km/hod. (70 MPH = 60 KTS) vo výške asi 20 m (60 ft).

  • 1. Začnite horizontálnu zákrutu s náklonom asi 30o. Pritiahnutím páky cykliky mierne podrovnajte, pákou kolektívu udržujte výšku a nožným riadením smer.
  • 2. Rýchlosť zatáčania sa zväčší tak, ako sa zmenší dopredná rýchlosť. Musíte letieť rýchlosťou minimálne 50 km/hod. (30 MPH = 26 KTS), kým nie je nos vrtuľníka aspoň 30o oproti vetru, aby ste sa vyhli problémom s malou rýchlosťou.
  • 3. Počas posledných 30o zákruty upravte uhol náklonu tak, aby ste zákrutu vyrovnali proti vetru a zároveň podrovnajte tak, aby rýchlosť voči zemi bola nulová.
  • 4. Keď sa rýchlosť voči zemi približuje k nule, zväčšite výkon motora, ustáľte visenie vo výške 20 m (60 ft), klesnite dole a dopredu na normálnu výšku visenia.
  • 5. Zatáčaniu zabráňte nožným riadením, udržujte otáčky motora.

Riadenia vrtuľníka by ste mali vykonávať plynulými pohybmi a s malými výchylkami, pretože toto cvičenie si vyžaduje vysoký stupeň koordinácie riadenia a presnosti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥