Zastavenie proti vetru

Letíte priamočiaro v horizontálnom lete rýchlosťou asi 110 km/hod. (70 MPH = 60 KTS) vo výške asi 20 m (60 ft) nad zemou. Pred sebou si zvoľte určitý bod, v ktorom zamýšľate zastaviť. Rýchle zastavenie vykonáte nasledovne:

  • 1. Začnite jemné podrovnanie pritiahnutím páky cykliky a zároveň potlačením páky kolektívu udržujte konštantnú výšku. Vyšliapnutím pravého pedálu udržíte kurz.
  • 2. Keď sa efekt podrovnania začne strácať, jemne pritiahnite páku kolektívu pre udržaniu výšky a keď sa rýchlosť voči zemi priblíži k nule, pákou cykliky upravte polohu vrtuľníka pre visenie. Potom zväčšíte výkon motora tak, aby ste bezpečne a stabilne viseli 20 m (60 ft) nad zemou.
  • 3. Pre udržanie kurzu počas manévru používajte zvolený bod na horizonte a vyhnite sa neúmerným zásahom do nožného riadenia vrtuľníka.
  • 4. Po ustálení visenia, klesnite s vrtuľníkom dopredu a dole do normálnej výšky visenia.
  • 5.Udržujte otáčky nosného rotora pomocou páky ovládania škrtiacej klapky.

Jemné podrovnanie Vám pomôže dokonale zvládnuť toto cvičenie a plynule koordinovať riadenie. Keď budete zastavovanie ovládať dokonale, môžete manéver urýchliť tak, aby ste dosiahli potrebnú dĺžku zastavenia. Čím je podrovnanie väčšie, tým väčšia je tendencia vrtuľníka stúpať. Toto vedie k ráznejším zásahom do riadenia a k väčším problémom pri jeho koordinácii.

Váš inštruktor Vám predvedie, že keď je podrovnanie príliš hrubé, ručičky zdvojeného otáčkomera sa môžu rozdeliť a ukáže Vám, ako na túto situáciu reagovať.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥