Závada otáčkomera

Závada otáčkomera

  • 1. Ak za letu otáčkomer motora alebo rotora klesá na nulu, použite zostávajúceho otáčkomeru k vykonaniu normálneho pristátia.
  • 2. Ak otáčkomery motora a rotora ukazujú rozdielne počas letu s pracujúcim motorom a nedá sa určiť, ktorý údaj je správny, spomaľte vrtuľník na 80 KIAS a postupne znižujte otáčky motora až sa ozve výstražný klaksón nízkych otáčok. Otáčkomer, ktorý ukazuje približne 95% v okamihu, kedy zaznie klaksón, považujte za správny a môžete ho použiť pre vykonanie normálneho pristátia.
  • 3. Ak zlyhajú obidva otáčkomery, použite výstražný klaksón nízkych otáčok ako indikátor pre skutočné núdzové pristátie.

POZNáMKA: Každý otáčkomer a klaksón nízkych otáčok sú na samostatných okruhoch. Usporiadanie špeciálneho okruhu dovoľuje akumulátoru alebo alternátoru nezávislú dodávku energie do otáčkomeru. Dokonca aj keď je hlavný vypínač vypnutý (MASTER BAT-OFF), akumulátor bude nepretržite dodávať prúd do otáčkomera.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥