Zoskupenia ľudí par excellence

Sociologické skupiny

Par excellence môže byť zoskupenie ľudí, skupín, inštitúcií či organizácií. Avšak len ak sa hovorí o sociologických skupinách, je možné hovoriť o part excellence, pretože doménou sociológie sú tieto skupiny.

Pre sociálnu povahu človeka má zásadný význam to, v akých skupinách žije. Skupiny predstavujú kľúčový medzičlánok, ktorý je prístupný empirickej analýze. Skupiny tvoria najvýznamnejšie spojivo medzi jednotlivcom a spoločnosťou. Každý jednotlivec je členom určitej skupiny (pozitívnej alebo negatívnej). Existujúce skupiny sú nekonečne rôznorodé.

Zoskupenie ľudí Par excellence

Par excellence je používaný pojem pre opis sociálnych tvorov, spočívajúcich v spoločnej činnosti ľudských jednotlivcov. „Zoskupenie ľudí je konkrétny počet osôb, sú však rôzne zoskupenia ľudí, predovšetkým v rôznych kategóriách.“ (Kowalczyk, S. Filozofia kultury, Papieskia akademia: Krakow 1995. s 177).

Kategórie

Tieto zoskupenia sú vždy odlíšené na základe stanovenej dôležitej charakteristiky, môže ísť o vek, pohlavie, povolanie, hobby, voľný čas, a rôzne iné. Je pochopiteľné, že každý príslušník rozličných kategórií nevytvára skupinu. Katogória môže byť hlavne základom uvedomenia si napr. spoločných práv, vytvorenia spoločenstva mládeže, seniorov, detí, dôchodcov, ai.

Organizácia v skupine

Skupiny par excellence si v snahe dosahovať spoločné hodnoty určitým dohodnutým putom, vytvorili svoju vlastnú organizáciu, medzi ktorú môžeme zaradiť napr. trieda, rodina, škola, dedina, mesto, okres. Je zrejmé, že v rámci každej skupiny rozlišujeme mikroštruktúry a makroštruktúry.

Teórie v rámci skupiny

Ďalej v rámci skupiny par excellence existujú rôzne teórie. Najznámejšími sú konsenzuálno-štrukturálna (skupina existuje lebo plní určitú funkciu), interakcionisticko-symbolická (skupiny vznikajú na základe rol a pozícií ) a poslednou je teória v oblasti skúseností so skupinovým vedomím v oblasti činnosti.

Kowalczyk, S. Filozofia kultury, Papieskia akademia: Krakow 1995. s 177

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥