ANALÝZA JEDNOSEKTOROVÝCH AKTIVÍT

Dôležité je identifikovať podniky, ktoré používajú rovnaký typ stratégie, teda patria do rovnakej strategickej skupiny. Konkurencia vnútri určitej skupiny s rovnakou stratégiou spočíva v odlišnostiach taktiky v rôznych oblastiach:
– kvalita výrobkov
– podmienky financovania
– škála poskytovaných služieb
– štruktúra a výška N

Konkurencia medzi strategickými skupinami je založená na odlišnosti stratégie.

Analýza konkurencie v sektore sa zameriava na existenciu strategických skupín podnikov v sektore a ich mapovanie v závislosti od 2 parametrov:
– stupňa špecializácie
– typu technológie

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥