Letová spôsobilosť

Platné osvedčenie Splnenie požiadaviek, pravidelné prehliadky údržby Splnenie pokynov, obmedzení a upozornení v letovej príručke Doplnky letovej príručky Ustanovenie a udržiavanie lietadlovej knihy, motorovej knihy …

Výkonnosť

Maximálna vzletová hmotnosť Rôzne druhy vzletu Dostatočnosť priestoru pre bezpečný vzlet Vplyv zeme a vzduchový vankúš Vplyv nadmorskej výšky Vplyv teploty vzduchu Vplyv vetra Bezpečnostný …

Legislatíva

Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (Letecký zákon) v znení neskorších predpisov Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (Chicago, 7. 12. 1944) Medzinárodná organizácia civilného …

Drak

Konštrukcia a systémy Rozdelenie vrtuľníkov podľa umiestnenia rotorov Rozdelenie vrtuľníkov podľa pohonu Rozdelenie vrtuľníkov podľa podvozkov Materiály pre stavbu vrtuľníkov Druhy konštrukcií a konštrukčné časti …

Pohonné jednotky

Motory Rozdelenie motorov používaných vo vrtuľníkoch Princípy práce piestových štvortaktných motorov Princípy práce turbohriadelových motorov Konštrukčné časti motorov Charakteristiky motorov Spaľovanie, teploty a tlaky vo …